Politika kvalitete

Naš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga. Sve aktivnosti, proizvode i usluge obavljamo na način da ne štetimo okolišu, odnosno smanjujemo negativne utjecaje na okoliš.

Postizanje zadovoljstva kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom.

Svi zaposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obvezni su poduzimati radnje za postizanje ciljeva društva i za zadovoljenje zakonskih zahtjeva te zahtjeva Sustava upravljanja kvalitetom opisanih u “Poslovniku kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001  prema slijedećim principima:

  • Uprava društva ima vodeću ulogu pri razvoju sustava upravljanja kvalitetom
  • Odgovornosti i ovlaštenja jasno su utvrđene za sve zaposlenike
  • Potičemo i provodimo stalnu izobrazbu za dostizanje i održanje potrebnog znanja
  • Provodimo neprekidno praćenje, analiziranje i poboljšavanje svih procesa

Politika kvalitete predstavljena je svim zaposlenicima i zainteresiranim stranama, te je dostupna široj javnosti.