Strateški ciljevi za društva

 • STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA

   

   

  • Postizanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga, zainteresiranih strana, uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtci

  • Vodeći položaj na tržištu betonskih i kamenih materijala

  • Osigurati raspoloživost resursa, razvijanje novih proizvoda i usluga te usvajanje najboljih dostupnih tehnologija koje u procesu proizvodnje jamče visoku kvalitetu proizvoda

  • Izobrazba i usavršavanje postojećih i zapošljavanje novih stručnih kadrova

  • Širenje poslovanja na nova tržišta

  • Osiguranje povećanja vrijednosti dionica rastom prihoda i profitabilnim poslovanjem

  • Stalno i sustavno iskorištavanje prirodnih resursa i povećanje energetske učinkovitosti