Strateški ciljevi za društva

  • Postizanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga te lokalne zajednice, uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtci
  • Vodeći položaj na regionalnom tržištu u proizvodnji kamenih materijala.
  • Razvijanje novih proizvoda i usluga te usvajanje najboljih dostupnih tehnologija koje u procesu proizvodnje jamče visoku kvalitetu proizvoda i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš
  • Izobrazba i usavršavanje postojećih i zapošljavanje novih stručnih kadrova
  • Širenje poslovanja na nova tržišta uz plasman proizvoda na usko specijalizirana područja za upotrebu u metalurgiji, poljoprivredi, industriji građevinskog materijala
  • Osiguranje povećanja vrijednosti dionica rastom prihoda i profitabilnim poslovanjem
  • Stalno i sustavno unapređenje zaštite okoliša, optimiziranje iskorištenja prirodnih resursa i povećanje energetske učinkovitosti