Povezana društva

KUMAL S d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)1 369 4875
Faks +385 43 442051
www.kumal.hr
info@kumal.hr
Društvo za proizvodnju izolacijskih materijala i termoizolacijskih panela

logo-kufner-grupa.png

KUFNER GRUPA d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)1 4343 555
Faks +385  (0)1 3697 583
www.kufner-grupa.com
info@kufner-grupa.com
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Povratak na vrh