Povezana društva

logo-kumal

KUMAL S d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)95 442 0650

www.kumal.hr
info@kumal.hr
Društvo za proizvodnju izolacijskih materijala i termoizolacijskih panela

logo-kufner-grupa.png

KUFNER GRUPA d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)95 4343 556

www.kufner-grupa.com
info@kufner-grupa.com
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Logo KMM

KAMENOLOM MEĐURAČE d.o.o.

44250 Petrinja, Međurače 38
Telefon +385 (0)95 442 0600

info@kamenolom-medjurace.hr
Društvo za proizvodnju i usluge