Pravila Privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako KAMEN SIRAČ d.d. prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su dostupni korištenjem web stranice www.kamen-sirac.hr. Pročitajte ova pravila kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. KAMEN SIRAČ d.d. je voditelj obrade, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje se osobni podaci prikupljaju i obrađuju. 

Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da pošaljete upit sljedeću elektroničku adresu.

E-mail: info@kamen-sirac.hr

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

KAMEN SIRAČ d.d. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje web stranice www.kamen-sirac.hr, unaprijedio rad web stranice www.kamen-sirac.hr. Podaci koji se prikupljaju vezani su za elektronički identitet (IP adresa) i podaci koji se unose na kontakt formi (Ime, e-mail adresa).

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svog djelokruga posla: interni odjeli kao što je računovodstvo, prodaja i IT odjel, napomena, svi osobni podaci koji se prikupljaju na ovom web mjestu koriste se isključivo od strane voditelja obrade (KAMEN SIRAČ d.d.) te se ne dijele s trećim stranama.

Vaša prava na privatnost

KAMEN SIRAČ d.d. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažurnost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati KAMEN SIRAČ d.d. na info@kamen-sirac.hr

U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti da vam se omogući:
    1. Pristup vašim osobnim podacima
    2. Kopija osobnih podataka koje čuvamo
    3. Ispravak pogrešnih podataka
    4. Brisanje osobnih podataka
    5. Ograničavanje pristupa vašim podacima
    6. Prigovor na način kako koristimo vaše podatke
    7. Prijenos podataka drugom vršitelju obrade

Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci

Osobne podatke koje prikupljamo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim IT sustavima. KAMEN SIRAČ d.d. osigurava da se osobni podaci korisnika čuvaju na sigurnom mjestu (koje podrazumijeva administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), te im mogu pristupiti samo ovlaštene osobe voditelja obrade (KAMEN SIRAČ d.d.).

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što KAMEN SIRAČ d.d. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. KAMEN SIRAČ d.d. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivati ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci mogu se pohraniti do kraja takvog postupka.