Unapređenje poslovanja kroz IT i IoT rješenja – NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0521


Ciljevi (svrha) projekta: digitalizacija poslovnih procesa i digitalna transformacija poslovanja nabavom digitalnih rješenja i opreme te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika, kako bi se povećala produktivnost rada, konkurentnost i tržišna pozicija te ostvarili veći prihodi od prodaje.

Očekivani rezultati: unaprjeđenje 5 poslovnih procesa do kraja 2024. godine, povećanje prihoda od prodaje za 20 % do kraja 2026. godine.

Ukupna vrijednost: 140.553,45 EUR

EU udio u financiranju: 45.119,78 EUR

Razdoblje provedbe: od 22.8.2022. do 22.8.2024. godine

Contact person:

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.