Osnovni podaci o tvrtki

KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom

OIB: 02334326920

Mjerodavni sud

Trgovački sud u Zagrebu
Registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 010001026

Temeljni kapital

3.759.184,00 eur - uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 70.928

Poslovna banka

Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR1125030071100065760
SWIFT kod: VBCRHR22

Osobe ovlaštene za zastupanje

Elvis Vukšić: direktor
Silvija Kufner Hopp: prokurist

Nadzorni odbor

Krunoslav Molnar: predsjednik nadzornog odbora
Harald Braunecker: zamjenik predsjednika
Slaven Kufner: član nadzornog odbora