Društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom s tradicijom od 1878 godine

Naša vizija i misija

Želimo tradiciju prenijeti u budućnost i biti pokretač novih ideja, kao i stvarati trajne vrijednosti. Biti vodeći proizvođač kamenih materijala po znanju u Hrvatskoj, te prepoznatljivim partnerskim pristupom stvarati još više. Naš uspjeh temelji se na inventivnosti naših zaposlenika i visokoj kvaliteti naših proizvoda. Zadovoljstvo kupaca naša je nagrada. Osim profitabilnog poslovanja, naš cilj je i poslovanje prema načelima održivog razvoja.

Inventivnost

Kvaliteta

Ideje

Održivi Razvoj

Politika kvalitete

Preuzmi dokument: Politika kvalitete

Politika kvalitete je dokument sustava upravljanja kvalitetom koji obuhvaća čimbenike koje poduzima organizacija za postizanje kvalitete.

Poslovni uspjeh tvrtke Kamen Sirač d.d. počiva na postizanju zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga. Sve aktivnosti, proizvode i usluge obavljamo na način da ne štetimo okolišu.

Postizanje zadovoljstva kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom.

Svi zaposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obvezni su poduzimati radnje za postizanje ciljeva društva i za zadovoljenje zakonskih zahtjeva te zahtjeva Sustava upravljanja kvalitetom.

ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001 i prema sljedećim principima.

Odgovornost

Izobrazba

Kontrola

Unapređenje

Strateški ciljevi društva

Postizanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga, zainteresiranih strana, uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtci.

Kameni materijali

Želimo osigurati raspoloživost resursa, razvijanje novih proizvoda i usluga te usvajanje najboljih dostupnih tehnologija koje u procesu proizvodnje jamče visoku kvalitetu proizvoda.

Slika prikazuje ljude na sastanku

Ljudski resursi

Ljudski resursi ključ su budućeg razvoja i uspjeha. Težimo odabiru visokomotiviranih, obrazovanih ljudi spremnih na usvajanje novih znanja i kontinuirano učenje.