Proizvodi

Kameni materijali

Kameni materijali su prirodni proizvodi različitog kemijskog sastava (vapnenačke stijene, dolomitne stijene) i različitih granulacija (u skladu sa zahtjevima kupaca i odredbama zakonskih normi), a koriste se najviše u građevinarstvu. Prema granulometrijskoj podjeli kameni materijal se razvrstava u dvije skupine proizvoda komercijalnog naziva agregat i tucanik.

Slika prikazuje tucanik

Tucanici

Pod komercijalnim nazivom tucanik obično se podrazumijeva kameni materijal vapnenačkog i/ili dolomitnog podrijetla granulacije veće od 31,5 mm. Koristi se u niskogradnji za nasipavanje i izravnavanje terena, za održavanje željezničke infrastrukture, kao drenaža, kod zasipavanja kanala i u sličnim građevinskim radovima, kao i industriji. Proizvodi se iz vlastitih sirovinskih osnova ležištima dolomita u Siraču.

Slika prikazuje agregat

Agregati

Pod komercijalnim nazivom agregat na tršištu se podrazumijeva kameni materijal vapnenačkog i/ili dolomitnog podrijetla granulacije manje od 31,5 mm koji se koristi u građevinarstvu. Proizvodi se iz vlastitih sirovinskih osnova ležištima dolomita i vapnenca u Siraču.