NeorocKS – Improving quarry sustainability in SIRAČ

Naziv projekta: NeorocKS – Improving quarry sustainability in SIRAČ

Nositelj projekta: KAMEN SIRAČ d.d.

Partner: International Development Norway As

Dana 30.4.2024. godine završen je projekt „NeorocKS – Improving quarry sustainability in SIRAČ“ te je postignut cilj optimizacije procesa planiranja proizvodnje s novim softverom, smanjenom potrošnjom goriva te ponovnim korištenjem prikupljenog materijala u kamenolomu.

Primjenjivi su očekivani rezultati:

  • Povećanje promet
  • Povećanje neto dobiti
  • Primijenjeni inovativni zeleni procesi proizvodnje
  • Povećanje broja zaposlenih
  • Novi, inovativni zeleni procesi proizvodnje

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.