NeorocKS – Improving quarry sustainability in SIRAČ

Naziv projekta: NeorocKS – Improving quarry sustainability in SIRAČ

Nositelj projekta: KAMEN SIRAČ d.d.

Partner: International Development Norway As

Ciljevi (svrha) projekta: Projekt se bavi potrebom za razvojem i implementacijom „zelenijih procesa proizvodnje” te povećanjem konkurentnosti i tržišnog udjela nositelja projekta. Kroz projekt je planirana implementacija dva zelenija procesa proizvodnje:

  1. Obrada prirodnog, sekundarnog i nekorištenog materijala od kamena
  2. Proces planiranja proizvodnje.

Očekivani rezultati: Implementacija projekta doprinijet će ostvarenju sljedećih otuputa:

  • Povećanje promet
  • Povećanje neto dobiti
  • Smanjen ugljični
  • Smanjenje potrošnje goriva
  • Primijenjeni inovativni zeleni procesi proizvodnje
  • Povećanje broja zaposlenih
  • Novi, inovativni zeleni procesi proizvodnje

Ukupna vrijednost: 1.068.000,00 EUR

Udio Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021 u financiranju: 639.000,00 EUR

Razdoblje provedbe: od 31.1.2023. do 30.4.2024. godine

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.